La gran família de l’esport

Els Clubs i els seus gestors són l’alma mater de l’esport de base. El nucli des d’on s’estructura l’activitat esportiva de les persones. La valuosa funció social que exerceixen necessita dedicació, temps i recursos. Factors que no sempre es tenen a disposició.

Njoi neix amb el compromís de ser un sòlid aliat d’aquests Clubs dotant-los d’eines que faran més fàcil la seva organització i gestió. A través de la nostra plataforma tecnològica aconseguirem que la comunicació amb tots els socis sigui bidireccional, fàcil i ràpida. Es tindrà línia directa amb els jugadors, els entrenadors, amb altres clubs i amb la federació.

Junts millorarem l’oferta de serveis per optimitzar els recursos i accedir a formes de finançament fins ara no explotades. La connexió que hi haurà amb tots els components del club serà constant i enfortirà els llaços d’unió.

Des de Njoi es crearà un vincle emocional tan potent que el sentiment de pertànyer a un mateix col•lectiu anirà creixent dia rere dia. I l’orgull de defensar la mateixa samarreta, també.